Cold Chain Change Benchmark

VebaBox legt met onderzoek de uitdagingen en trends in de cold chain bloot

Het vervoer van temperatuurgevoelige producten is een stevige groeimarkt. De groei ontstaat doordat het aantal producten die gekoeld vervoerd moeten worden toeneemt en de afzetmarkt als geheel groeit. Daarmee stijgt het belang en dus ook de volwassenheid. Ook worden er internationaal (Europa, VS) steeds meer eisen gesteld aan productveiligheid. Het kunnen bewijzen van kwaliteit en veiligheid wordt dan ook steeds belangrijker. Dit leidt tot steeds meer aandacht voor technologische innovatie. Kortom, de cold chain is sterk in verandering. Hoe de geconditioneerde keten er nu voor staat en in de toekomst verandert, zal VebaBox nog dit jaar in kaart brengen met een grootschalig benchmarkonderzoek.

De term ‘cold chain’ doet vermoeden dat er sprake is van een duidelijke keten met heldere stappen daartussen. Ook daar is echter verandering in. Waar voorheen temperatuurgevoelige producten van een fabrikant door een al dan niet gespecialiseerde vervoerder naar de tussenhandel, detailhandel of eindklant werden gebracht, wordt het steeds belangrijker om het aantal ketenbreuken te minimaliseren. Zeker nu fabrikanten nadrukkelijker op de kwaliteit van het eindproduct beoordeeld worden, moeten zij van het begin tot het eind kunnen bewijzen dat de producten veilig en stabiel zijn behandeld. Die verantwoordelijkheid en bewijslast weegt steeds zwaarder, voor iedere speler in de keten. Toch zijn er grote verschillen in hoe iedere speler met deze veranderingen om gaat. En die verschillen worden nu onderzocht.

De volwassenheid van de cold chain

VebaBox start een benchmarkonderzoek om in kaart te brengen welke uitdagingen iedere speler in de cold chain heeft. In het onderzoek worden alle stakeholders gehoord, of het nu gaat om financieel of operationeel verantwoordelijken of specialisten op het gebied van logistiek, kwaliteit, merkbeleving  of veiligheid. Ook wordt iedere stap in de keten uitgenodigd, van toeleverancier tot fabrikant, groothandel en distributeur, retailer of logistiek dienstverlener. Door deze veelzijdige aanpak van het onderzoek ontstaat een scherp beeld van de volwassenheid van de cold chain. Welke trends zijn het belangrijkst? Welke uitdagingen zijn het grootst?  Hoe strategisch wordt de cold chain benaderd? Hoeveel wordt er geïnvesteerd en waarin? Waar is winst te behalen in flexibiliteit, efficiëntie en effectiviteit? Welke technieken gaan de sector vooruit helpen? En hoe ver is de markt met monitoring en data?

Blauwdruk voor kansen, keuzes en investeringen

Het eindresultaat van het benchmarkonderzoek is een blauwdruk van de huidige stand van zaken en de verschuivingen richting de toekomst. Met die informatie wordt voor iedere speler in de cold chain duidelijk hoe hij zich verhoudt ten opzichte van de andere spelers in de markt. En welke kansen, strategische keuzes en investeringen daar mogelijk uit voortvloeien.

VebaBox neemt het initiatief tot dit onderzoek omdat het bedrijf de cold chain op vernieuwende wijze bekijkt. De producten van VebaBox zijn gericht op het flexibiliseren, optimaliseren en veiliger maken van de keten. De focus op efficiency levert innovaties op die iedere speler in de keten veel kan opleveren. Het onderzoek legt bloot waar de grootste winst op het gebied van efficiency, innovatie en flexibilisering te behalen zijn.

Deelname aan het onderzoek

Het onderzoek loopt in november en december 2018. In het begin van 2019 worden de resultaten bekend gemaakt. In het onderzoek worden alle spelers in de voedingsindustrie, farma, gezondheidszorg, laboratoria en non-profit organisaties betrokken. Heeft u nog geen uitnodiging voor deelname ontvangen, maar wilt u wel meedoen? Kijk dan op deze link en vul online het onderzoek in. Deelname kost ongeveer 5 minuten. Alle deelnemers ontvangen een eigen exemplaar van het onderzoekrapport.

Start onderzoek

Cookie instellingen

De website van VebaBox maakt gebruik van cookies om anonieme statistieken bij te houden en de website te verbeteren. Als je gebruik wilt maken van een goedwerkende website, klik dan op accepteren. Wil je niet alle cookies accepteren? Dan kan je dit aanpassen bij instellingen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen