Disclaimer

Geen enkele foto of tekst op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veba MediTemp B.V. Alle informatie op deze site valt onder het eigendom van Veba MediTemp B.V. Nederland. Veba MediTemp B.V. heeft het recht om bij onrechtmatig gebruik (bijvoorbeeld verdere publicatie) van teksten, foto's of anderszins informatie op deze site een direct opeisbare boete te vorderen van € 5.000,- verhoogd met €1.000,- voor iedere dag dat het gebruik duurt. Wilt u teksten of foto's gebruiken voor verdere publicatie, neem dan contact op.

Paramètres des cookies

Le site VebaBox utilise des cookies pour collecter des statistiques anonymes et améliorer notre site. Si vous voulez utiliser un site internet qui fonctionne correctement, cliquez sur accepter. Ne voulez-vous pas accepter tous les cookies? Cliquez sur paramètres pour ajuster vos préférences.

Accepter les cookies Modifier les paramètres